RabíkSrub

TÁBOR V ROCE 2022 BUDE !!!

- spustili jsme přihlášky pro nový rok 2022
- zároveň možnost platby převodem na účet
Více naleznete v sekci novinky.

BUDEME SE NA VAŠE RATOLESTI TĚŠIT.

Letní dětský tábor RabíkSrub
Pobyty dětí jsou vyplněny celotáborovou hrou " DOCTOR STRANGE - ( dle marvel filmu ) ", spoustou zajímavých soutěží, tábornickými dovednostmi, dobrodružstvím, výlety do okolí, koupáním, noční bojovkou, táboráky, poznáváním přírody, kolektivními sporty (kopaná, přehazovaná, softbal, ringo). Při celotáborové hře spolu zápolí v hrách a soutěžích připravených hlavním a programovým vedoucím.

Celotáborové hry
Celotáborové hry mají společné téma, které je zároveň mottem celého tábora. Oddílová činnost a celotáborovka jsou kostrou táborového programu i jeho organizační struktury. Kromě nich se na táboře samozřejmě organizují ještě další společné akce. Program připravujeme i ve variantě pro případ horšího počasí. Společným rysem všech táborových programů je snaha o maximální pestrost. I přes velké množství celotáborových akcí je v programu dostatek prostoru i pro činnost oddílových akcí.

Pro děti
Tábor je určen dětem a mládeži od 6 do 16 let let. Starší děti je možné přihlásit jen po dohodě s hlavním vedoucím turnusu. Základní a do značné míry samostatnou jednotkou táborové struktury je oddíl. Oddílů bývá obvykle osm, jsou přibližně stejně velké, nejčastěji po deseti až dvanácti dětech. Oddíly jsou smíšené věkově z důvodů celotáborové hry, aby byly stejně silné.

Účastníci
Tábora se účastní cca 15 dospělých táborových pracovníků. Samozřejmá je účast kvalifikovaného zdravotníka(ce). Vaří zkušený kuchař, děti v rámci služby pomáhají při přípravě stravy i s úklidem tábora. U každého oddílu je jeden plnoletý vedoucí, který zodpovídá za veškerou oddílovou činnost, kázeň a bezpečnost svěřených dětí. V praxi to znamená, že každý oddíl má, vyjma celotáborové hry, samostatný, svým vedoucím předem připravený program.

Proč zrovna my
Děti se učí na táboře reagovat na změnu prostředí. Učí se hledat nové autority, nové kamarády a své místo v neznámém kolektivu. V neposlední řadě se učí též správným společenským kontaktům. Vše (mnohdy poprvé) bez ochranných křídel svých rodičů. Už jen toto je pro děti důležitá zkušenost a pro mnoho z nich, především těch mladších, i silný zážitek. Právě výchovou k samostatnosti je mimo jiné motivována táborová činnost.

Ostatní aktivity
Tábor dává dětem možnost vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se jinak těžko dostali - různé sporty, výtvarné činnosti, zálesáctví, rukodělné práce a mnoho dalších. Děti se mohou srovnávat se svými vrstevníky a objevovat svůj talent. Děti ani neženeme na hranici jejich fyzických a psychických možností, ani je nenecháváme celý den "válet" ve stanu nebo na louce. Snažíme se, aby jejich táborový program byl pestrý, vyvážený a zajímavý.

Dětský tábor